Information till medlemmar

Om du som medlem behöver åtgärda fel i lägenheten som du tänker att bostadsrättföreningen ska åtgärda så ska styrelsen kontaktas så att vi får information om vad som hänt samt också kan ge dig stöd i om det är du eller bostadsrättföreningen som ska stå för eventuella kostnader för att åtgärda fel eller skador. Samma sak gäller om du uppfattar skador/fel i eller omkring fastigheten. Det har varit några tillfällen där boenden har kontaktat sina egna försäkringsbolag då det varit skador där förenings försäkringar täcker skadorna och det har då blivit onödiga kostnader för medlemmar. Vid akuta fel som vattenläckor ska riksbyggen kontaktas direkt men det är då också viktigt att styrelsen kontaktas. Telefonnummer till riksbyggen finns uppsatta på anslagstavlorna i trapphusen.  

Om du planerar att göra ombyggnader i lägenheten som berör vatten, el, element, ventilationer så kontakta även då styrelsen innan arbetat utförs då det kan bli kostsamt för den som renoverar om detta görs fel eller går emot vad som är reglerat i föreningens stadgar. Vi har tex haft lägenheter där kök delvis behövt rivas då ventilation påverkats av ombyggnationerna. Vi vill också påminna om att det är självdrag i fastigheterna så inga fläktar får kopplats till ventilerna i köken. Kolfilterfläktar kan installeras om det görs rätt och inte sitter för nära ventilationen. 

Styrelsen har beslutat att föreningen kommer att försöka ombesörja snöskottning och sandning. Snöskyfflar kommer att köpas in och ställas i samtliga trapphus. Anledningen till detta är att kostnaderna för snöskottning och sandning är hög och som det har sett ut så har en hel del av detta arbete ändå skötts av medlemmar i föreningen genom att firman som stått för dessa tjänster ofta dröjt med att komma till oss för att göra arbetet. Detta är ett försök att minska våra kostnader i föreningen pga ett omvärldsläge som pressar upp många kostnader. Vi kommer att utvärdera hur detta går under vintern. Om det inte fungerar så kommer en firma åter att anlitas för tjänsten. Vi är tacksamma om många gemensamt kan hjälpa till med skottning och sandning som ett sätt att bidra att hålla nere avgiftshöjningar i föreningen.  

Föreningen har en hemsida där information om föreningen och styrelsen finns. www.brfprofessorn.se  Det finns även en Facebook grupp där det läggs ut en del information om föreningen. Gå gärna med i den gruppen. Riksbyggen BRF Professorn heter den gruppen på Facebook.  

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *