Stadgar

Som medlem bör du/ni sätta dig/er in i hur Brf Professorn driver sin verksamhet med hjälp av hemsidan, stadgar och årsredovisning samt med frågor till styrelsen.