Trädgård

Trädgården sköts av medlemmarna själva med undantag av snöröjning. Det innebär att vi träffas två gånger om året, vår- och höststädning, för att räfsa, sopa, rensa, klippa buskar, städa i trädgården och även tömma grovsop-rummet.

Vid dessa tillfällen bjuder föreningen på förtäring och vi ser gärna att så många som möjligt tar sig tid till dessa två städdagar, dessutom lär vi känna varandra bättre, både nya och gamla medlemmar, på ett trevligt sätt.

 Det finns en trädgårdsgrupp bestående av två medlemmar, Eva Wallin, Lidköpingsv. 47, och Mona Orremalm, Skarabacken 49. Det är trädgårdsgruppen som planerar och ser över inköp av större slag såsom jord, jordförbättring o dyl. Förening har även en gräsklippare, eftersom det finns ett önskemål från trädgårdsgruppen att sköta gräsklippningen själva. I varje hus finns minst en kratta, två borstar och en snöskyffel i källarutrymmet att tillgå. Föreningen har även andra trädgårdsredskap såsom häcksax, spadar, grep, rabattredskap, skottkärra, kompostkvarn m.m. för utlåning, kontakta styrelsen.

Trädgårdskompost för trädgårdsavfall, såsom blommor, löv etc. finns vid gaveln Lidköpingsvägen 43. Läs beskrivningen vid komposten innan du lägger något i den. OBS viktigt att inte lämna matavfall!!!

De som vill arbeta mer med trädgården får gärna göra det! För grönskans skull ser vi gärna att vi hjälps åt med både bevattning och rensning under sommaren, särskilt om det är en torr sommar.

När det gäller större ingrepp som beskärning av träd och buskar eller förändringar i rabatter diskutera alltid först med trädgårdsansvariga. Föreningen bekostar inköp av blommor o dyl, inom rimliga gränser om medlemmar vill ordna med krukor till entreer etc. Hör av er till trädgårdsgruppen om ni har frågot eller förslag.