Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som tillsätts av föreningens årsstämma där alla medlemmar har rösträtt. Styrelsemedlemmar väljs på ett eller två år. Styrelsen samlas till styrelsemöten cirka en gång per månad med ett uppehåll för sommarledighet. Vilka som ingår i styrelsen framgår av anslagstavlan i varje portuppgång och du kan även hitta styrelsemedlemmarna under rubriken kontaktuppgifter på hemsidan.

Föreningen har kalenderår som verksamhetsår och stämman äger rum en gång per år, vanligtvis i maj. Motioner till årsstämman ska lämnas in till styrelsen senast den 31:a januari. Du kan vända dig till styrelsen med frågor samt synpunkter och förslag beträffande hur föreningen sköts. Skrivelser och meddelanden till styrelsen lämnas via hemsidans kontaktformulär eller läggs i brevlådan vid föreningens expedition på Lidköpingsvägen 41 en halv trappa ner.

Kontakta gärna någon i styrelsen eller valberedningen om du är intresserad av styrelseuppdrag eller andra uppgifter i föreningen, vi behöver dig!

Information om vem i styrelsen du ska kontakta i för olika frågor:  

Försäkringar, mäklarkontakter, skador samt allmänna frågor som inte är kopplade till de följande områden som beskriv nedan: ordförande Anders Näsström  

Trädgård: Ewa Wallin eller Mona Orremalm 

Tvättstuga: Olle Rubarth eller Mats Larsson 

Uthyrningslokal: Ansvaret för uthyrningslokalen kommer att delas av styrelsen. Information om vem som är ska kontaktas finns på anslagstavlan vid uthyrningslägenheten. Även Instruktioner för hur bokning går till och vilket ansvar man förbinder sig till när man hyr finns på anslagstavlan. Lidköpingsvägen 53.  

Namnskyltning till lägenheter och trapphus: Gustav Boustedt

IT och kabel-tv: Joacim Törnqvist  

Fel och brister i fastigheten: Anders Näsström eller Gustav Boustedt   

Nycklar och blippbrickor: Mats Larsson eller Mona Orremalm  

Garage och förråd: Ewa Wallin och Joacim Törnqvist 

Sophantering och matavfall: Niklas Arvidsson 

Brf Professorn Styrelser 2023/24 

Ordförande Anders Näsström 0707946736 

Vice ordförande Olle Rubarth 0707187611

Ledamot Niklas Arvidsson 0737057966 

Ledamot Mats Larsson 0708361635 

Ledamot Gustav Boustedt 0767606590 

Suppleant Joacim Törnqvist 0709961077  

Suppleant Ewa Wallin 0769400553 

Suppleant Mona Orremalm 0709606152