Kontakt

Information om vem i styrelsen du ska kontakta i för olika frågor:  

Försäkringar, mäklarkontakter, skador samt allmänna frågor som inte är kopplade till de följande områden som beskriv nedan: ordförande Anders Näsström  

Trädgård: Ewa Wallin eller Mona Orremalm 

Tvättstuga: Olle Rubarth eller Mats Larsson 

Uthyrningslokal: Ansvaret för uthyrningslokalen kommer att delas av styrelsen. Information om vem som är ska kontaktas finns på anslagstavlan vid uthyrningslägenheten. Även Instruktioner för hur bokning går till och vilket ansvar man förbinder sig till när man hyr finns på anslagstavlan. Lidköpingsvägen 53.  

Namnskyltning till lägenheter och trapphus: Gustav Boustedt

IT och kabel-tv: Joacim Törnqvist  

Fel och brister i fastigheten: Anders Näsström eller Gustav Boustedt   

Nycklar och blippbrickor: Mats Larsson eller Mona Orremalm  

Garage och förråd: Ewa Wallin och Joacim Törnqvist 

Sophantering och matavfall: Niklas Arvidsson 

Brf Professorn Styrelser 2023/24 

Ordförande Anders Näsström 0707946736 

Vice ordförande Olle Rubarth 0701187611 

Ledamot Niklas Arvidsson 0737057966 

Ledamot Mats Larsson 0708361635 

Ledamot Gustav Boustedt 0767606590 

Suppleant Joacim Törnqvist 0709961077  

Suppleant Ewa Wallin 0769400553 

Suppleant Mona Orremalm 0709606152